Az Organic Mission Enterprises Ltd. átverése

VIGYÁZZON ÖNT MÁR MEGTÉVESZTETTÉK, MERT EGY NEM MŰKÖDŐ, A SZÉKHELYEN NEM TALÁLHATÓ, ANGLIÁBAN ÜZLETI TEVÉKENYSÉGET NULLA ÉRTÉKBEN FOLYTATÓ CÉG AZ ORGANIC MISSION ENTERPRISES LTD. AKINEK IGAZGATÓJA NEM IS CSEREKLEI GÁBOR ÉS NEM IS LUDMÁN SZABOLCS, csak egy STRÓMAN nevezetesen: az 1960.08/08-án született IOANNIS IOANNOU névleges igazgató!

IOANNIS IOANNOU
Director, MERCHANT, 2011.06.03
2 IOANNI KAPODISTRIA LATSIA , NICOSIA
2236
CYPRUS

A CÉG DORMANT: ÉRTSD. aktív de nem folytat tevékenységet!!!
SE ADÓBEVALLÁS SE SEMMI SOHA!
MÉG IDÉN SEM! TÖBB MINT 2 MILLIÁRD BESZEDÉSE UTÁN? Nem vicces ! Közönséges csalók! Jelezd a csődbiztosnak, nézze meg ő is az alábbi linken lévő adatokat: 

http://www.companieslist.co.uk/07657454-organic-mission-enterprises-ltd

Hiába kért csődvédelmet az Organic Mission: Ezek a tények már nem a CSŐDVÉDELEM ellen valók. Kérdezzem meg tanácsadó jogászát és büntető ügyben jártas rendőr ismerősét, a Nemzeti Nyomzó Irodát vagy a Scotland Yardot. Az Organic Mission által hivazlkozott hazogságok ellen itt a bizonyíték büntető ügyhöz. Az Anglia WARRANT-ot adó cég soha egyetlen gazdasági tevékenységet nem folytatott Angliában ezért a magyar kereskedelmi tevékenysége is…kérdőjelezze meg a NAv-nál, a Rendőrségnél és a Egyesült Királyságok hatóságainál is. Lentebb megnézheti a képeken, HOL NINCS IS ez a cég valójában, már pedig ami nincs az ugyebár mások megtévesztésére alkalmas..hogy is mondja a törvény a csalás tényállását?

Ezt a védekezést vezette elő az Organic Mission HU oldalon Ludmán Szabolcs és Csereklei Gábor:http://nanoderm.organicmission.hu/company/hirek-2

(Idézném innem a megtévesztést: Az Organic Mission Enterprises Ltd. az Egyesült Királyságban bejegyzett társaság (Cégjegyzékszám: 7657454), mely ügyviteli működését az Egyesült Királyságon kívül – szintén az Európai Unió területén –, ciprusi fióktelepén végzi (EU adószám: CY90004901Q). Az Ltd. termékfejlesztéssel, termékmarketinggel, külkereskedelemmel foglalkozott, valamint jelenleg is tulajdonolja az “Organic Mission” márkanevet és az “Organic Mission” termékek forgalmazási jogát, továbbá az általa – online regisztrációkon keresztül – létrehozott fogyasztói és termékforgalmazói hálózatot. Ezeket a jogokat – franchise szerződés keretein belül – átadta az Organic Mission Magyarország Zrt.-nek. Így az Ltd. magyarországi partnerhálózata részére az Organic Mission Magyarország Zrt. beszerezhette és forgalmazhatta a termékeket, valamint használhatta az Ltd. marketing koncepcióját.)

ORGANIC MISSION ENTERPRISES LTD
Company Number 07657454

Registered Office Address
OVERSEAS HOUSE
66-68 HIGH ROAD
BUSHEY HEATH
HERTS
UNITED KINGDOM
WD23 1GG

A Private Limited Company Incorporated on 03 június 2011
Previous Names
14/06/2011 – ORGANIC MISSION WORLDWIDE LIMITED

Accounts
Last DORMANT accounts made up to 30 június 2012
Next accounts due by 31 március 2014

Annual Returns
Last return made up to 03 június 2012
Next return due by 01 július 2013

Nature of Business (SIC)
74990 – Non-trading company

forrás: http://nanoderm.organicmission.hu/company/hirek-2

HÍREK 2

Az Organic Mission Enterprises Ltd. közleménye:

Tisztelt Értékpapír-tulajdonos!

Az Organic Mission Enterprises Ltd., az utóbbi napokban az írott és elektronikus médiában megjelent téves hírek miatt a szóban forgó értékpapírokkal és az érintett Társaságokkal kapcsolatban a tényeket az alábbiakban kívánja összefoglalni.

Tartalomjegyzék

Rövid összefoglaló az érintett Társaságokról
Információ az értékpapírokról és az azokat kibocsátó Társaságról
A Társaság álláspontja az értékpapír kibocsátás és eladás szabályosságáról
A kibocsátó Társaság által megvalósított befektetés, vállalati érték

1. Rövid összefoglaló az érintett Társaságokról

Az Organic Mission Enterprises Ltd. az Egyesült Királyságban bejegyzett társaság (Cégjegyzékszám: 7657454), mely ügyviteli működését az Egyesült Királyságon kívül – szintén az Európai Unió területén –, ciprusi fióktelepén végzi (EU adószám: CY90004901Q). Az Ltd. termékfejlesztéssel, termékmarketinggel, külkereskedelemmel foglalkozott, valamint jelenleg is tulajdonolja az “Organic Mission” márkanevet és az “Organic Mission” termékek forgalmazási jogát, továbbá az általa – online regisztrációkon keresztül – létrehozott fogyasztói és termékforgalmazói hálózatot. Ezeket a jogokat – franchise szerződés keretein belül – átadta az Organic Mission Magyarország Zrt.-nek. Így az Ltd. magyarországi partnerhálózata részére az Organic Mission Magyarország Zrt. beszerezhette és forgalmazhatta a termékeket, valamint használhatta az Ltd. marketing koncepcióját.

Az OrgFood Products Zrt. (korábbi nevén: Organic Mission Magyarország Zrt., cégjegyzékszám: 01-10-046423) a fent írtak alapján kizárólag termék beszerzéssel és kiskereskedelmi értékesítéssel foglalkozott, Multi-Level Marketing (MLM)/Network Marketing rendszerben. A Zrt. tevékenységét klasszikus kereskedelmi csatornán folytatja a csődvédelmi (hivatalos fizetési haladék) időszak lejártát követően.

Az Organic Mission Global AG (székhely: Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany, cégjegyzékszám: HRB93595) 2012. év első felében került megalapításra. Az AG stratégiája az, hogy 2015-ig holdingcégként létrehozzon, majd azt követően összefogjon 4 üzletágat (divíziót), melyek az alábbiak:

Network Marketing Divízió (MLM)
Pharma Divízió (Gyógyszer- és egészségipar)
Social Divízió (Közösségi Média)
E-commerce Divízió (Online kereskedelem).

2. Információ az értékpapírokról és az azokat kibocsátó Társaságról

Az Organic Mission Global AG 2012. év első felében Németországban kötvényeket és warrantokat bocsátott ki, melyeket egyedül az Organic Mission Enterprises Ltd. jegyzett le és így az Organic Mission Enterprises Ltd. tulajdonosávává vált, mind a kötvényeknek, mind a warrantoknak.

Az Organic Mission Enterprises Ltd. a lejegyzett és tulajdonolt értékpapírok egy részét magánjogi szerződés keretében az Organic Mission Enterprises Ltd. által meghatározott zárt Partneri körnek értékesítette (ugyanazon az áron, amely áron lejegyezte az AG-tól). A Partnerek az értékpapírok megszerzésével kapcsolatos döntésüket a megszerzésükről szóló szerződés szövegének ismeretében hozhatták meg. A megvásárlás lehetőségének felkínálása azon Partnerek részére történt meg – jutalmazási céllal -, akik korábban egy meghatározott időpontig bezárólag egy meghatározott teljesítményszintet elértek.

Az Organic Mission Enterprises Ltd. a célból ajánlotta MLM hálózatában az arra jogosult Partnerei részére az Organic Mission Global AG értékpapírjainak megszerzési lehetőségét, hogy vele együtt részesei legyenek az AG jövőbeni eredményeinek. Ezen lehetőség nem virtuális, hanem abban testesül meg, hogy a warrant tulajdonosok warrantjaikat az Organic Mission Global AG-ban, mint kibocsátó társaságban részvényekre válthatják, melynek garanciája az értékpapírban – a kibocsátó által – foglalt kötelezettségvállalás.

Az Értékpapír-tulajdonosok az általuk tulajdonolt és birtokolt warrantokat 2015. évben – a részvények 1 EUR névértékének megfizetésével – válthatják át az AG részvényeire – az Értékpapír-tulajdonos döntése alapján – két féle módon.

1. A warrantokkal egyidőben vásárolt 1 EUR értékű kötvények az Organic Mission Global AG részére történő átadása megváltja az 1 EUR-s fizetési kötelezettséget. Így az Értékpapír-tulajdonos részéről további invesztíciót a részvény tulajdonjogának megszerzése nem igényel.

2. 1 EUR megfizetése mellett az Értékpapír-tulajdonos warrantját az AG köteles részvényre beváltani, továbbá a kötvény átadásával köteles az 1 EUR-t az Értékpapír-tulajdonosnak visszafizetni.

Azon Warrant-tulajdonosok, akik jogukkal élve a warrantjaikat 2015-ben részvényekre váltják át, az AG részvényeseivé, tulajdonosaivá válnak.

Az értékpapírokkal (kötvényekkel és warrantokkal) és a jövőbeni részvényre történő átváltással kapcsolatos bővebb tudnivalókat következő tájékoztatónkban részletezzük, melyet rövidesen megküldünk Partnereink részére.

3. A Társaság álláspontja az értékpapír kibocsátás és eladás szabályosságáról

Az Értékpapír-tulajdonosok olyan értékpapírokat vásároltak az Organic Mission Enterprises Ltd-től, mely értékpapírok kibocsátásánál, lejegyzésénél, ill. eladásánál az Organic Mission Magyarország Zrt. (jelenlegi nevén: OrgFood Products Zrt.) semmilyen szerepet nem játszott. A médiában megjelentekkel ellentétben az OrgFood Products Zrt. sem kötvényt, sem warrantot nem bocsátott ki, nem forgalmazott és más engedélyköteles befektetési szolgáltatást sem végzett. Így az OrgFood Products Zrt. (korábbi nevén: Organic Mission Magyarország Zrt.) jelenlegi helyzete közvetlen módon nem befolyásolja a kötvények és warrantok értékállóságát, hiszen nincs közvetlen kapcsolat az Organic Mission Global AG majdani részvényeivel.

Az Organic Mission Global AG egy Németországban bejegyzett részvénytársaság, amely 2012. év első felében, Németország területén, zárt körben egyedül az Organic Mission Enterprises Ltd. angol cég részére német kötvényeket és német warrantokat bocsátott ki. Ezen zártkörű kibocsátás során az Organic Mission Global AG kizárólag a német jogszabályoknak volt köteles megfelelni.

A hatályos német szabályozás szerint bemutatóra szóló értékpapírt, mind kötvényt, mind warrantot bármely jogi személy kibocsáthat, így az Organic Mission Global AG is. Az Organic Mission Global AG által ezen tevékenységre specializálódott értékpapír nyomda közreműködésével nyomtatott értékpapírok mind formailag, mind tartalmilag a német törvényeknek mindenben megfelelő értékpapírok. A német jogszabályok alapján az Organic Mission Enterprises Ltd. és az Organic Mission Global AG közötti kibocsátási, ill. lejegyzési folyamat jogszerű, legális és erre vonatkozólag is a német jog a kötelező érvényű. Tekintettel arra a körülményre is, hogy mind a kibocsátás, mind a lejegyzés helye Németország volt. A kibocsátási és jegyzési folyamat vonatkozásában a magyar jog alkalmazása azért is kizárt, mert a kibocsátásnak, illetve a lejegyzésnek magyar jogi, ill. természetes személy résztvevője nem volt, illetve ezek egyike sem Magyarországon történt. Összességében megállapítható, hogy az értékpapírok kibocsátása, illetve lejegyzése a hatályos német előírásoknak megfelelően történt.

Az Organic Mission Enterprises Ltd. a német előírások alapján jogszerűen megszerzett és tulajdonolt kötvényeket és warrantokat, mint jogi személy, saját vagyonelemeként zárt körben értékesítette előre meghatározott magán- és jogi személyek részére magánjogi szerződés keretében. Tekintettel arra, hogy az Organic Mission Enterprises Ltd. által az arra jogosult Partnerei körében egy darab lezárt és befejezett értékpapír értékesítés történt, egyetlen alkalommal, melyen az Ltd. hasznot, ill. nyereséget nem kívánt realizálni és nem is realizált, ezért az Ltd. Magyarországon történt kötvény és warrant eladásai nem valósítottak meg engedélyköteles tevékenységet.

4. A kibocsátó Társaság (Organic Mission Global AG) által a Pharma Divízióban megvalósított befektetés, vállalati érték

Az Organic Mission Global AG – leányvállalatán, az Organic Pharma Laboratories Ltd-n keresztül –, közel 1,7 milliárd forint értékben tőkét emelt a REANAL Gyógyszer- és Finomvegyszergyár Zrt-ben, így megszerezte a Társaság többségi (51%) tulajdonrészét. – Ezáltal az Organic Mission Global AG teljesítette azon tervét, miszerint szervezetébe integrál egy már működő gyógyszeripari vállalatot. A REANAL Zrt. 108 éves szakmai tapasztalattal, megfelelő infrastruktúrával és üzleti stabilitással járul hozzá az Értékpapír-tulajdonosok leendő részvényei értékéhez, továbbá professzionális alapot nyújthat az Organic Mission Global AG Pharma Divíziójának (üzletágának) felépítéséhez.

Az Organic Mission Global AG leányvállalatán (Organic Pharma Laboratories Ltd.) keresztül lehetőséget kapott a REANAL Zrt-ben tőkét emelni. A REANAL Zrt. többségi tulajdonrészének megszerzése mellett – a múltja és értékei után – a legfontosabb érv az volt, hogy nem egy korábbi tulajdonos üzletrészének megvásárlásával vált megszerezhetővé, hanem a korábbi kb. 1,62 milliárd forintos saját tőke megduplázásával. Ez azt jelentette, hogy a kb. 1,7 milliárd forintos befektetéssel úgy lehetett megszerezni az 51%-ot a REANAL-ban, hogy a befektetett összeg a REANAL Zrt. tőkéjévé vált, megduplázva ezzel a vagyonát, nem pedig az előző többségi tulajdonos privát vagyonát növelte.

Mit jelent ez az Értékpapír-tulajdonosok számára?

Az Értékpapír-tulajdonosok – mint leendő részvényesek – számára ez azt jelenti, hogy az Organic Mission Global AG úgy “költött” pénzt egy gyógyszergyár többségi tulajdonrészének megszerzésére, hogy a ráfordított pénz a megvásárolt vállalatban maradt, ezzel növelve a megvásárolt vállalat vagyonát, amely részévé vált az Organic Mission Global cégcsoportnak. A többségi részesedés megszerzésével az Organic Misison Global AG jelentős befolyást szerzett a REANAL Zrt-ben, így a REANAL Zrt. tőkéje az Organic Mission Global AG Pharma Divíziójának értékét növeli. Az Organic Mission Enterprises Ltd. üdvözli az Organic Mission Global AG azon döntését, miszerint úgy szerzett többségi tulajdont egy évszázados múltra tekintő gyógyszeripari vállalatban, hogy a ráfordított kb. 1,7 milliárd forint nem került ki a cégcsoportból, hanem továbbra is annak vagyonát erősíti.

A Társaság megerősíti, hogy az Organic Mission Global AG vállalatcsoportba tartozó REANAL Zrt. saját tőkéje meghaladja a 3,3 milliárd forintot, melynek mértéke az akvizíció megtörténtét követően nem csökkent. A cég saját tőkéje jelentős részben pénzügyi eszközökben, ingatlanokban, gépekben, berendezésekben, termelőeszközökben és készletekben ölt testet.

Így a folyamat eredményeképpen, amikor a Warrant-tulajdonosok 2015-ben részvényessé válnak az AG-ban, tulajdonolják az AG-t, vele együtt közvetetten az AG befektetéseit, így többek között a REANAL Zrt-ben meglévő részesedését is.

A warrantok értéke egyébként már most túlmutat a REANAL Zrt. saját tőkéjén, hiszen a REANAL Zrt., mint cég üzleti értékelése, illetve az értéke magasabb, mint a saját tőkéje, alapul véve az üzleti értékelés standard módszereit.

Hamarosan elkészül, a REANAL Zrt. könyvizsgáló általi értékelése, melyet elkészültét követően eljuttatjuk az Értékpapír-tulajdonosoknak.

5. Az értékpapírok értéke, értékállósága az Értékpapír-tulajdonosok szemszögéből

Aki jelenleg kötvény és warrant tulajdonosa, illetve birtokosa, az értékpapírjait 2015-ben jogosult részvényre váltani. A fentiek alapján a kötvények és warrantok kibocsátása (első forgalomba hozatala), ill. lejegyzése Németországban a német jogszabályoknak mindenben megfelelően, jogszerűen történt. Az Organic Mission Enterprises Ltd. a már megvásárolt kötvényeket és warrantokat jogszerűen adta el magyar személyek részére.

Az értékpapírok (ill. a majdani részvények) vagyoni fedezete már most kellő mértékben megtestesül a REANAL Zrt. üzleti értékében, mely már most nagyobb, mint az értékpapírok korábbi vételi ára. Így kimutatható, hogy értékvesztésről (kár) nem beszélhetünk.

A Társaság hamarosan elküldi az értékpapírokkal (kötvényekkel és warrantokkal) és a jövőbeni részvényre történő átváltással kapcsolatos bővebb tudnivalókat, valamint a REANAL Gyógyszer- és Finomvegyszergyár Zrt. könyvizsgáló általi értékelését.

A Társaság ezúton is megköszöni valamennyi Értékpapír-tulajdonos társa bizalmát. Megerősíti, hogy az értékpapírjaik mögött álló vállalat vagyona és értéke jelenleg is fedezi az értékpapírokra fordított értéket, továbbá a valamennyi az Organic Mission Global AG cégcsoportba tartozó cég, az esetleges hiedelmekkel és vádakkal ellentétben a jövőben is folytatja értékteremtő tevékenységét, ezzel továbblépve célkitűzései felé.

Tisztelettel,

Organic Mission Enterprises Ltd.

One thought on “Az Organic Mission Enterprises Ltd. átverése

  1. Visszajelzés: BOMBA hír – Ludmán és Csereklei Bukta: meg van a kapcsolati bizonyíték! | Organic Mission Global

Vélemény, hozzászólás?